Psihosocijalna potpora 'djeci leptirima'

Ministarstvo zdravstva - program 3 godine
20.12.19. – 19.12.22.
150.000,00

Cilj programa je kroz organiziranje grupnog i individualnog rada, te unapređenje znanja i vještina pružiti psihosocijalnu potporu oboljelima od bulozne epidermolize i drugih dermatoloških rijetkih bolesti, te im time osigurati poticajno okruženje koje će se pozitivno odrazoit I na njihovo zdravlje.

Glavne skupine aktivnosti usmjerene su na podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom, savjetovanje i psihosocijalnu potporu, provedbu radne terapije I organiziranje slobodnog vremena.

Izravni korisnici su oboljeli od bulozne epidermolize i drugih srodnih dermatoloških bolesti I njihove obitelji.
Neizravni korIsnici su:
- Odgajatelji u vrtićima i prosvjetni djelatnici koji će u svojim grupama imati oboljeloga, te njihova vršnjačka skupina djece.
- medicinske sestre / tehničari i zdravstveni djelatnici/ socijalni radnici