Vlasta Zmazek, dipl.oec,

Predsjednica udruge

Zaslužna za pokretanje društva davne 1996. Godine. Odgovorna za organizaciju i zakonitost rada društva, predstavlja i zastupa organizaciju u zemlji i inozemstvu, koordinira suradnju s relevantnim državnim i stranim tijelima uprave, institucijama,udrugama i donatorima, osigurava financijska sredstava za rad organizacije, uspostavlja komunikacijske kanale s članovima i obiteljima te stručnim timom, osigurava kontinuirane edukacije stručnog tima te osoblja društva, sudjeluje u organiziranju stručnih skupova kao i događaja radi promocije rada društva.

Branka Blagojević, SSS,

Izvršna direktorica

Osigurava poslovanje u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, provođenje financijskog plana i praćenje financija, koordinra programsko osoblje, izvještava donatore, osigurava protok informacija vezanih uz poslovanje prema svim relevantnim akterima, vodi poslovnu korespodenciju, administrira prijavu novih članova i ažurira postojeće, odgovorna za operativno funkcioniranje ureda, predstavlja i zastupa organizaciju u zemlji i inozmstvu.

Evica Borčić, SSS,

Koordinator aktivnosti

Predlaže upravnom odboru programe i projekte, razvija i sudjeluje u izradi planova društva, odgovorna za provođenje programskih aktivnosti, kreira i piše projektne prijedloge, organizira ostale aktivnosti namicanja sredstava, predlaže unapređenje aktivnosti, sudjeluje u izradi godišnjeg plana prihoda i rashoda.

Mateja Krznar, prvostupnica sestrinstva,

Zdravstveni edukator

Provodi radionice o njezi oboljelih, vodi radionice emocionalne inteligencije. Završila je edukaciju Practical Pediatric EB for Professionals (UK).  Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara u suradnji s kojom je održala niz predavanja u nekoliko bolnica u Zagrebu u sklopu Trajnog usavršavanju medicinskih sestara/tehničara na temu: Bulozna epidermolize – sestrinska skrb za oboljele, te učenicima srednjih medicinskih škola i studentima Zdravstvenog Veleučilišta.

STRUČNI TIM

Prim. mr.sc Slobodna Murat Sušić, dr.med
dr.Pave Markoš, gastroenterolog
dr. Mihael Skerlev, dermatolog
dr. Karmela Husar, dermatolog
dr. Branka Marinović, dermatolog
Prim. dr.sc Antun Kljenak, dr.med
Prim. dr.sc Neda Striber, dr.med
Prim. dr.sc Irena Babić, dr.med

dr.sc Maja Karaman Ilić, dr.med
Nives Pustišek, dr.med
Diana Vukman, dijetetičar
Irena Martinis, dijetetičar
Petra Kučan, mag.nutricionizma
dr. Tomislav Šarić, stomatolog
dr. Vladimir Bratolić, stomatolog
Zoran Mlinarić, protetičar

Laura Draženović, protetičar
Snježana Žic, magistra sestrinstva
Marija Kanižaj-Vlahovski, prvostupnica sestrinstva
Albina Ivanovski, med.sestra
Biserska Cvitković, med.sestra