Kako držati olovku i pisati ili crtati, kako koristiti pribor za jelo i prinijeti hranu ustima,  kako kroz igru potaknuti istraživanje okoline, maštu, pažnju i samokontrolu, kako se obući  uz pomoć pomagala,  kako prilagoditi svoj dom da se olakša pristup i kretanje samo su neki od primjera kojima se bavi radna terapija.  Radna terapija zdravstvena je djelatnost koja promiče zdravlje kroz aktivnosti koje obuhvaćaju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.  Postoje neophodne aktivnosti koje se obavljaju svakodnevno, dok se pojedine izvode iz osobnog interesa i užitka, one zajedno ispunjavaju život svake osobe, doprinose zdravlju te pozitivno utječu na kvalitetu života. Radna terapija pomaže djeci i odraslima da sudjeluju u aktivnostima koje oni sami žele, u aktivnostima koje moraju izvoditi ili se od njih očekuju. Radni terapeut pomaže u savladavanju vještina potrebnih za život, potiče na aktivno sudjelovanje i samostalnost, predlaže pomagala i savjetuje o njihovom korištenju, prilagođava aktivnost i okruženje potrebama i mogućnostima osobe. Radna terapija nudi jedinstven i kreativan pristup kroz razne metode i tehnike u radu, a prilagođava se individualno osobi, njezinim potrebama, interesu i sposobnostima.  Cilj je motivirati, educirati, potaknuti i uključiti u aktivnosti dnevnog života, ali i u zajednicu, istovremeno pružajući potrebnu podršku.  Kroz život ljudi uče, istražuju okolinu, stvaraju, sudjeluju i uživaju u aktivnostima koje im donose zadovoljstvo i sreću, sve navedeno odraz je zdravlja, a radni terapeut je osoba koja svojim djelovanjem to nastoji ostvariti.  

Radna terapija kod bulozne epidermolize Kod bulozne epidermolize iznimno je važno započeti s radnom terapijom još od najranije dobi kad se dijete počinje kretati u prostoru, istraživati ga i posezati za igračkama, hranom i sl. Problemi s kožom i sluznicom mogu utjecati na svakodnevicu stavljajući pred dijete mnoge prepreke i izazove.  Neki od mogućih problema koji se mogu pojaviti mogu biti otežano kretanje, ograničen opseg pokreta šake, problemi sa žvakanjem i gutanjem. Svojom pojavom mogu otežavati brigu o sebi (npr. pranje zubi, kupanje), hranjenje, grafomotoričke vještine i vještine hvatanja predmeta te igru putem koje djeca uče, razvijaju se i komuniciraju s okolinom.  Radni terapeut u radu sa korisnikom sa EB nudi niz mogućih načina i rješenja kako bi olakšao svakodnevni život, potaknuo na razvoj vještina, učenje i bolju socijalnu interakciju kroz direktno djelovanje na aktivnost, kreativne tehnike, vježbe za opseg pokreta i snagu šake, poligone s preprekama za vježbe koordinacije i orijentacije u prostoru i sl.  Važno je od samog početka pružiti podršku, savjetovati i uputiti roditelje i započeti s radnom terapijom, ali jednako je važno nastaviti vježbati i sudjelovati u aktivnostima kasnije u odrasloj životnoj dobi.

Košarica za kupovinu

0

Nema proizvoda u košarici.

Nastaviti s kupovinom

Tip donacije

Iznos donacije

Osobni podaci

Skip to content