Vizija

DEBRE je društvo bez predrasuda, društvo koje nikoga ne ostavlja iza sebe, a u kojem je unaprijeđena kvaliteta života oboljelih od rijetkih bolesti.

Misija

organizacije odnosi se na međusobno povezivanje i organiziranje pomoći i podrške oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim obiteljima, edukaciju i senzibilizaciju javnosti i pomoć pri integraciji u društvu.

DEBRA provodi aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi, razvoja međusektorske suradnje i zagovaranja i lobiranja prava oboljelih od rijetkih bolesti.
Organizacija svoj rad zasniva na vrijednostima koje promiče svojim radom, humanosti, socijalnoj osjetljivosti, entuzijazmu, ravnopravnosti, suradnji i inovacijama.

Vrijednosti

Humanost – udruga DEBRA se bavi zaštitom i promicanjem prava jedne od najranjivijih društvenih skupina i ne promiče osobne interese vlastitih članova
Socijalna osjetljivost – prepoznavanje potreba i odgovaranje na iste socijalno osjetljive skupine u društvu
Entuzijazam – DEBRA vodeći se predanošću i motivacijom stručnog tima razvija kvalitetnu zdravstvenu skrb oboljelima od rijetkih bolesti
Ravnopravnost – DEBRA putem svojih aktivnosti otvara mogućnosti za ravnopravno sudjelovanje osobama oboljelim od rijetkih bolesti u svim aspektima života.
Suradnja i inovacija – DEBRA ulaganjem u međusektorsku suradnju i primjenom inovativnih pristupa u svom radu doprinosi ispunjavanju svojih ciljeva.

Svakim danom nastojimo:

činiti više,

raditi bolje,

i djelovati šire.

Strateške smjernice:

  • Razvoj okruženja i jačanje međusektorske suradnje za unaprijeđenje zdravstvene skrbi i podrške za oboljele od bulozne epidermolize
  • Kontinuirana edukacija zdravstvenih djelatnika
  • Provedba rane intervencije u svrhu pružanja integriranog djelovanja
  • Pružanje psihosocijalne podrške za oboljele od rijetkih bolesti
  • Provedba radne terapije kod oboljelih od rijetkih bolesti
  • Razvoj mobilnih timova u svrhu pružanja integrirane i holističke skrbi ( zdravstvene i socijalne)
  • Podizanje svijesti javnosti o izazovima i poteškoćama u svakodnevici oboljelih od rijetkih bolesti
  • Zagovaranje ravnopravnog sudjelovanja oboljelih od rijetkih bolesti u svim aspektima života
  • Razvijanje međunarodne suradnje i razmjena stručnih znanja i iskustava
  • Unaprijeđenje financijske i programske održivosti organizacije.

Košarica za kupovinu

0

Nema proizvoda u košarici.

Nastaviti s kupovinom
Debra Doniraj Button Skip to content