Znanje pobjeđuje

Grad Zagreb – gradski ured za socijalu zaštitu i osobe s invaliditetom
2.1.2020. - 31.12.2020.
20.000,00

Cilj projekta je unapređenje zdravlja i zadovoljenje zdravstvenih potreba oboljelih od bulzne epidermolize kroz dva područja
1. informiranjem oboljelih i njihovih obitelji o bolesti, načinima liječenja, socijalnim pravima i uključivanjem u donošenje odluka samih oboljelih
2. osvještavanje i senzibilizacija okoline oboljelih na potrebe oboljelih te načine kako ih mogu uključiti u život zajednice.

Aktivnosti:
24h info servis putem kojeg obitelji dobivaju sve potrebne informacije i savjete o tome: Što prvo učiniti? Kome se obratiti? Također ih savjetujemo o svim ostalim koracima i odgovaramo na njihove dnevne potrebe.
Izrada on line priručnika „ Život osoba oboljelih od bulozne epidermolize“ kroz koji će se moći upoznati sa prirodom bolesti, sa time što mogu očekivati u svim razvojnim fazama djeteta i načinima kako djetetu pružiti najbolju moguću potporu.
Iako će priručnik biti namjenjen prvenstveno roditeljima, kroz ovaj projekt prezentirat ćemo ga i svima koji dolaze u bliski kontakt sa oboljelim djetetom ( pedijatar, liječnik obiteljske medicine, patronažna sestra, odgajatelji u vrtićima, nastavnici i profesori u školama, školski vršnjaci, svi koji će dolaziti u bliske kontatke sa oboljelim)