SOS potpora djeci leptirima

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelj i soc.politike – program 3.g.
1.6.2020. - 31.5.2023.
150.000,00 – godišnje

Cilj programa je poboljšati i proširiti mrežu pružanja socijalnih usluga oboljelima od bulozne epidermolize, njihovim obiteljima, kroz pružanje psihosocijalne potpore, uključivanja u sustav obrazovanja, poticanja na osobni razvoj, socijalizaciju i integraciju, osamostaljenje i provođenje radno-okupacijskih aktivnosti, a sve kroz razvoj mobilnih timova i formiranje integrirane mreže pružatelja socijalnih usluga.

Očekivani utjecaj:
Osnaženi roditelj stvaraju u svom domu zdravo obiteljsko okruženje koje djeluje poticajno na oboljelog člana.
Sami oboljeli su motivirani I aktivno uključeni u život zajednice.
Vršnjačke skupine te odgojno obrazovni djelatnici educirani su i senzibilizirani za potrebe oboljelog.
Socijalni radnici imaju maksimalnu potporu od nas kako bi zajedničkim snagama osmislili kvalitetnu strategiju pružanja skrbi ovoj skupini.