I mama i tata

I mama i tata

Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Iznos: 94.000,00

Trajanje: 01.11.2017. – 31.10.2018.

Osnovni cilj:

Svrha projekta je  pružiti kompletnu podršku obiteljima kojima se rodi ‘dijete leptir’ –oboljelo od bulozne epidermolize i time osigurati roditeljsko okruženje koje pridonosi  dobrobiti i  punom  razvoju potencijala djeteta.

Cilj projekta je osvjestiti roditelje o važnosti stvaranja obiteljskog  okruženja koje će  promovirati dobrobit  i puni razvoj potencijala njihovog djeteta ( djeca oboljela od bulozne epidermolize i drugih rijetkih bolesti).

Planirani ciljevi:

Posebnu pažnju stavili smo na aktivnosti  koje:

-pružaju potporu jednoroditeljskim obiteljima (uglavnom majke)

-potiču aktivnije sudjelovanja očeva u ranom razvoju djeteta  te postizanje rodne ravnopravnosti ( odnos majka – otac) unutar obitelji.

-utječu na povećanje ravnopravnost majki na tržištu rada ( osvjestiti i potaknuti na korištenje porodiljnog dopusta očeva)

-utječu na poboljšanje komunikacije roditelj -dijete, zbog povećanja stupnja zadovoljstva kod djeteta.

Ostvareni ciljevi:

Povećan je broj očeva koji koriste pravo na rodiljni dopust i broj majki koji se vraćaju na posao.

Poboljšana komunikacija između bračnih partnera  i između njih i djeteta.

Osnažene obitelji bolje skrbe za oboljelo dijete, pa je i opće stanje djeteta puno bolje.

Planirani rezultati:

Majke iz jednoroditeljskih obitelji steći će vještine koje su im potrebne za samostalnu brigu, njegu i  odgoj  bolesnog djeteta  te će poboljšati komunikaciju među njima. To će doprinjeti većoj razini zadovoljstva i kod roditelja i kod djeteta.

Očevi će se aktivnije uključiti u brigu, njegu i odgoj djeteta i tako olakšati majkama njihov teret i razviti prisniji odnos sa djetetom. Naravno dijeljenje zadataka pridonosi i boljem odnosu među supružnicima. Majke nisu preopterećene pa su  u boljem i zdravstvenom i psihičkom stanju.

Očevi koriste pravno na rodiljni dopust i tako pomažu majkama da budu konkurentije na tržištu rada.

Majke koje su u radnom odnosu su stabilnija i zdravija  potpora bolesnom djetetu.

Istraživanja pokazuju kako su djeca u takvim obiteljima  puno boljeg fizičkog zdravlja,  psiho-fizički stabilnija, zadovoljnija životom unatoč preprekama te postižu bolje životne rezultate.

Ostvrarni rezultati:

Majka i otac postali su TIM u kojem zajednički rade na istom cilju, osigurati djetetu stabilno i poticajno okruženje. Obitelji su skladnije i sretnije.

 

Debra Doniraj Button