Donators and sponsors 2019

Ana Miletić        

Dobro rješenje d.o.o.

Dom umirovljenika Ksaver

Dragan Bilać

Gordana Mutvar

Ivo Jelić

Kantor ug. obrt

Kubat d.o.o.

Kvark-projekt d.o.o.

Marko Živičnjak               

Međunarodni klub žena

Mölnlycke Health Care

Nikolina Dukarić

Nikolina Molnar

Sanja Jugovič

Tekstil mini d.o.o.

Tomislav Šekerija

Učenici V. gimnazije

Vlatka Krepelnik

Klementina Špehar

Nastavni zavod za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije

Mirta Zubović

Nikolina Domitrović

Monika Knrežević

Medicinska naklada d.o.o.

Iva Balić

Renata Budak Lovrić

Klara Tabak

Maja Kopričanec

Marina Marušić Fojs

OŠ Ivana Gorana Kovačića

Matko Medenjak

Debra Doniraj Button