Ana Miletić        

Dobro rješenje d.o.o.

Dom umirovljenika Ksaver

Dragan Bilać

Gordana Mutvar

Iva Balić

Ivo Jelić

Kantor ug. obrt

Klara Tabak

Klementina Špehar

Kubat d.o.o.

Kvark-projekt d.o.o.

Maja Kopričanec

Marina Marušić Fojs

Marko Živičnjak              

Matko Medenjak

Medicinska naklada d.o.o.

Međunarodni klub žena

Mirta Zubović

Mölnlycke Health Care

Monika Knrežević

Nastavni zavod za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije

Nikolina Domitrović

Nikolina Dukarić

Nikolina Molnar

OŠ Ivana Gorana Kovačića

Renata Budak Lovrić

Sanja Jugovič

Tekstil mini d.o.o.

Tomislav Šekerija

Učenici V. gimnazije

Vlatka Krepelnik