Donatori i sponzori 2016

Zdravko Celjak
Dora Divić
Sanja Jugovič
Marko Žvičnjak
Aleksandra Pavlović
Zvonko Mutvar
Tomislav Puškarić
Matej Moržan
Zrinka Marija Kušan Hržina
Vedrana Momirski Jurleka
Goran Mikuličić
Obitelj Bahtijarević
Zdenka Ožić
Odv. Branimir Pocrnić
Dorian Kajmar
Iljko Stjepić
Krunoslav Jurišić
Vera Jerečić
Odvj. Sanja Kraljević
Jelena Letica
Dragan Bilać
Saša Marjanović
Učenici Klasične gimnazije
Keramike Umag j.d.o.o.
Pliva Hrvatska  d.o.o.
UO Sedmica
Radna površina d.o.o.
Zeleno doba d.o.o.
Tekstil mini d.o.o.
Granarium d.o.o.
Investco d.o.o.
Scott Bader Company ltd.
Rockwool Adritic d.o.o.
DEOTTO LAB