Hrvatska na EB2017 – 5. Svjetskoj konferenciji o istraživanjima o buloznoj epidermolizi i 4. Konferenciji o EB-CLINET-u

Hrvatska na EB2017 – 5. Svjetskoj konferenciji o istraživanjima o buloznoj epidermolizi i 4. Konferenciji o EB-CLINET-u

Od 24. do 27. rujna 2017. godine u Salzburgu (Austrija) po prvi puta su istovremeno održane EB2017 – 5. Svjetska konferencija o istraživanjima o buloznoj epidermolizi i 4. Konferencija o EB-CLINET-u. Više od 300 sudionika iz 32 države okupilo se kako bi predstavilo novosti i inovacije u istraživanjima te njihovu povezanost s kliničkom provedbom i koristi za pacijente – “od laboratorija do kreveta”

Read more

Debra na INNOVCare radionici u Rumunjskoj

Debra na INNOVCare radionici u Rumunjskoj

Naša predsjednica Vlasta Zmazek sudjelovala je na radionici INNOVCare projekta na temu “Unaprjeđenje holističke i inovativne skrbi o rijetkim bolestima i kompleksnim stanjima” koja se održala u Rumunjskoj 1. i 2. lipnja.

Susret je organizirao EURORDIS (Rare Diseases Europe) kao dio INNOVCare projekta fokusiranog na promociju integrirane zdravstveno-društvene skrbi za rijetke bolesti.

Read more